Nyitvatartás: H 12-16 | K-P 10-18 | Szo 10-14 ☕🐕 🚴‍♂️

Általános Szerződési és Vásárlási Feltételek

Általános Szerződési és Vásárlási Feltételek

Home / Általános Szerződési és Vásárlási Feltételek

Hatályos: 2022.08.17-től

 

(Jelen ÁSZF módosítása esetén a módosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban.)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az InnoConcept Kft (továbbiakban Vállalat) és az általa nyújtott online kereskedelmi és áruházi (offline) kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe Vásárló (továbbiakban Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (együttesen Felek).

 

Az ÁSZF hatálya kiterjed az innoconcept.hu webáruházban végzett kereskedelmi tevékenységre (továbbiakban Webáruház), valamint valamennyi kereskedelmi jogügyletre, amely a Vállalat bemutatótermében, vagy egyéb csatornáin keresztül történik (pl. telefon, e-mail). Az ÁSZF alkalmazásában a Szerződés egyaránt jelenti mind a személyesen, mind a webáruházon, mind az e-mailben és telefonon keresztül létrejött szerződéseket is.

 

Kérjük, hogy amennyiben vásárlója szeretne lenni a Vállalatnak, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Webáruháznak, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, előzetesen kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

 

A Webáruház működésével, a Vállalat megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

 

A Vállalat és Szolgáltatói adatok

Vállalat adatai

Vállalat neve: InnoConcept Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-298625

Adószám: 25959846-2-41

Vezetve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail: hello@InnoConcept.hu

Székhelye és üzlet címe: 1033 Budapest, Bogdáni út 1.

Kapcsolattartók: Péli Noémi és Kollin András, vezető tisztségviselők

 

Kapcsolati adatok:
 • hello@innoconcept.hu
 • + 36 70 904-8833 | nyitvatartási időben
 • • Raktár: +36 70 770 9611 | H-P 10-16 | PP Center 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. | áru átvétel KIZÁRÓLAG időpont egyeztetéssel
  • Projekt: +36 30 520-3122, +36 30 602-1129
  • Szállítás: +36 70 4188942, +36 70 904-8833
 • Nyitva tartás: H 12-16, K-P 10-18, Szo 10-15 óráig
 • Garanciális ügyintézés, szavatossági igény, elállás bejelentés: service@innoconcept.hu
 • Vélemény: note@innoconcept.hu

 

Webáruház domain és tárhely szolgáltatójának adatai

Domainszolgáltató:

Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

Cégjegyzékszám: 03-09-114492

Adószám: 13922546-2-03

 

Tárhely szolgáltató és üzemeltetés:

Cégnév: Tukan Hungary Kft

Székhely: 61031 Budapest, Varsa u. 14

Cégjegyzékszám: 01-09-194451

Adószám: 25008768-2-41

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 • Bútor
 • Világítási eszköz
 • Textil áru
 • Szőnyeg, fal-, padlóburkoló
 • Kerámia
 • Dekoráció
 • Tervezés és tanácsadás
 • Szállítás, összeszerelés

 

Általános tudnivalók

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve magyar vagy angol, a Webáruház használati nyelve és a megrendelések, illetve szerződések nyelve magyar vagy angol. A Vállalat üzleti tevékenységére a magyar jog az irányadó. A Webáruház igénybevételekor a Vásárló felelőssége, hogy minden vonatkozó helyi törvényt és jogszabályt betartson.

 

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et (különösen a Webáruház működési módjára és azon megjelenő információk tekintetében) alapos okkal egyoldalúan, előzetes általános értesítés mellett módosítsa, a módosítást követően adott megrendelésekre kiterjedő hatállyal. Alapos oknak minősül különösen a szolgáltatási díjak tekintetében a piaci feltételek olyan változása, mely a szolgáltatás azonos színvonalon történő nyújtását lehetetlenné teszi, vagy ha a Vásárló, a Vállalkozó közreműködői vagy szerződéses partnerei a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos lényeges szerződéses kötelezettségeik teljesítését elmulasztják.

 

A Vállalat a Webáruház és a vásárlói ügyviteli rendszere (továbbiakban CRM) megszakításmentes elérhetőségének biztosítására törekszik, mindazonáltal fenntartja a jogot, hogy ezek működését részben vagy egészben alapos okkal (különösen a technikai feltételek lényeges megváltozása esetén) felfüggessze, illetve, hogy ezek miatt szolgáltatásait átmenetileg korlátozza.

 

Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen ÁSZF összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen ÁSZF érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen ÁSZF-től. Amennyiben részben, vagy csak bizonyos mértékben érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak tartott bármely rendelkezése az ÁSZF-nek, az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak nem tartott részét illetően az ÁSZF teljes mértékben érvényben és hatályban marad. A Felek minden elvárható erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy a Vállalat minden Megrendeléssel kapcsolatos ügyintézést és tájékoztatást elektronikus úton is megtehesse.

 

A Webáruházban történt rendeléssel és a bemutatóteremben leadott rendeléssel / vásárlással minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja az áruház jelen ÁSZF-ben ismertetett üzletszabályzatát és tisztában van a rendelés menetével.

 

A Vállalat közösségi oldalain megjelenített, digitálisan rendelkezésre bocsátott, vagy Webáruházában szereplő képek és szövegek a Vállalat tulajdonát képezik, vagy azokat a Vállalat partnereinek, beszállítóinak jóváhagyásával használja. A tartalmak jogosulatlan felhasználóival szemben Vállalat jogosult fellépni.

 

Vásárlás

Termékek

A Webáruházban, katalógusokban, gyártói képadatbázisokban található képek illusztrációk, függenek a megjelenítő eszköztől, a nyomdai eljárástól, azok minőségétől, így eltérhetnek a valóságtól. Továbbá a Vállalat által értékesített termékek egy része egyedi, kézzel gyártott iparművészeti termék. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt tehát a digitális és nyomtatott fotón látható termékek kismértékben, nem lényeges módon eltérhetnek a megrendelés teljesítése során a Vásárlónak megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelését ennek figyelembevételével érvényesítse. A kismértékű eltérések nem jelentik a Vállalat nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági-, jótállási igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

Természetes anyagok esetén (fa, márvány, bőr) különösképpen számítani lehet színeltérésekre akár a Vállalat üzletében kiválasztott mintához képest, vagy a bútor egyes elemei között egymáshoz képest. A sztenderdek bizonyos tűréshatárokat megengednek, és ha az eltérés azon belül van, a színeltérések nem jelentenek érvényesíthető panaszt a garanciavállalásunk alatt. Ezek a termékspecifikus jellemzők a termék jellegéből, anyagából vagy gyártási folyamatából adódnak, és a Vállalat által nem befolyásolhatók.

Kérjük, hozzon tudatos döntést; vásárlás előtt tájékozódjon weboldalunkon, gyártóink weboldalán a bútor jellemzőiről, vagy kérjen segítséget szakértő munkatársainktól. Különösen felhívjuk a figyelmét jelen ÁSZF „SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS ÉS ELÁLLÁS” fejezetben részletezett rendeltetésszerű használatra vonatkozó információkra.

A Vállalat nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Vállalat nem köteles a terméket a Webáruház felületén hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén a Vállalat a rendelés visszaigazolását követően, vagy azt megelőzően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.

 

Akciók

A Webáruházban meghirdetett árak eltérhetnek az üzletben, egyéb csatornákon ajánlott áraktól, továbbá a Vállalat jogosult egyedi projekt árakat is meghatározni.

A Vállalat gyártóinak, partnereinek egyedi akciói, más kereskedők (hazai vagy külföldi) akciói nem feltétlenül befolyásolják a Vállalat árképzését. Vásárlónak nincsen joga erre hivatkozással a leadott, érvényesített megrendeléstől elállni, annak módosítását követelni.

Rendelhető és elérhető termékek köre

 

A Vállalat megkülönböztet Raktáron lévő termékeket, Rendelhető, de raktáron nem lévő termékeket, csak Személyesen rendelhető termékeket, és Bemutatótermi modelleket.

 

1/ Raktáron lévő (standard) termékek

Ezek a vásárlás pillanatában elérhetőek a Vállalat magyarországi raktárkészletéről és ezen termékek megrendelését a feldolgozást követően Vállalat azonnal tudja teljesíteni.

 

2/ Rendelhető, de raktáron nem lévő termékek

Ezek a termékek a vásárlás pillanatában nincsenek készleten, de igény esetén a gyártótól, forgalmazótól beszerezhetők. A várható rendelési idő gyártónként eltérő: a Vállalat a weboldalon ezt a termék leírásánál, a bemutatótermi rendelés esetén pedig a Megrendelőlapon a termék gyártójának neve mellett tünteti fel (például w4-6 = 4-6 hét).

 

3/ Csak személyesen rendelhető termékek

A termékek bizonyos körénél a Webáruházban csak nagyon körülményesen lehetne megadni a megrendeléshez szükséges termékparamétereket, így ezen termékekről a weben csak ajánlati űrlap küldhető el, Kosárba nem helyezhetők, megvásárlása csak személyes egyeztetést követően személyesen, vagy személyes megtekintést követően e-mailben, telefonon, vagy egyéb digitális csatornán lehetséges.

 

Szállítási idő

Az adott gyártóra vonatkozó általánosan érvényes szállítási határidőtől – mely tehát a Webáruházban a termék leírásánál, a Megrendelőlapon pedig a gyártó neve mellett kerül feltüntetésre: pl: w4-6 = 4-6 hét -, a tényleges szállítási idő esetenként eltérhet átmeneti gyártói készlet-, vagy kapacitáshiány, külső logisztikai fennakadás miatt, illetve bizonytalan közegészségügyi- és járványhelyzet okán elrendelt hazai és külföldi korlátozások miatt. Továbbá a szállítási idő kitolódik a legtöbb gyártóra jellemző legtöbbször 4 hetes nyári (július/augusztus) és téli (december/január) gyárleállások miatt. Vásárló a megrendelés érvényesítésével tudomásul veszi, hogy rendelését az esetleges szállítási késedelem esetén is köteles fenntartani, továbbá a gyártónak felróható szállítási késedelem kapcsán semmilyen jogcímen nem támasztható kártérítési igény a Vállalattal szemben.

 

Bemutatótermi modellek

A bemutatótermi modellek aktuális elérhetőségéről előzetesen mindig érdeklődjön a Vállalat elérhetőségein. Ezen modellek kizárólag személyes megtekintést követően vásárolhatók meg, miután az érdeklődő meggyőződött azok állapotáról. Azok szállítása külön megállapodás kérdése; nem minden termék esetén tudjuk biztosítani a házhozszállítást, tekintettel arra, hogy azok eredeti, sérülésmentességet biztosító csomagolása nem mindig lehetséges, vagy nem lehetséges sztenderd szállítási módokkal.

Kisméretű bemutatótermi bútorokat, kiegészítőket, amelyeket a Vásárló maga szállít el, alap esetben a megbeszélt időpontra átlátszó fóliával vonunk be, hogy a szállítás közbeni gyengéd karcolásoktól a csomagolás megóvja. Ettől eltérő csomagolási igényt kérjük, előzetesen jelezze.

A bemutatótermi modellek a 151/2003-as kormányrendelet egyes szakasza szerint nem minősülnek új tartós fogyasztási cikknek.

 

Webáruházban történő vásárlás

A kosárba tett termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés a Vállalat és a Vásárló között a Vásárló által kitöltött adatok feldolgozását követően a Vállalat által kiküldött Megrendelőlap alapján és a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre.

A Webáruházban leadott megrendelések feldolgozása tehát két lépcsőben történik.

 

 1. A megrendelés leadásáról (vételi ajánlat) a Vállalat automatikus visszaigazolást küld e-mailben. Ezen automatikusan generált e-mail nem minősül a megrendelés visszaigazolásának, ez mindössze a megrendelés beérkezésének tényét igazolja.
 2. A Vállalat és Vásárló között abban az esetben jön létre az online áruházban leadott termékekkel kapcsolatos megrendeléssel összefüggő adásvételi szerződés, amikor a Vállalat megküldi a Vásárló részére a Megrendelés visszaigazolását (Megrendelőlap) tartalmazó e-mailt (jellemzően 1 munkanapon belül) és a megrendelés érvényesítéséhez szükséges kötelezettség (pl. előlegfizetés) teljesül. Eddig az időpontig sem a Vásárló, sem a Vállalat egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

 

A rendelés leadásról szóló automatikus e-mail visszaigazolás tehát kizárólag a megrendelés leadásának kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a Vállalat e-mailben tájékoztatja a Vásárlót az áru rendelhetőségéről, teljesíthetőségéről, a fuvarozónak történő átadásról, vagy előlegfizetéshez kötött termékek esetén a Vállalat CRM rendszeréből küldött Megrendelés visszaigazolás alapján befizetett előleg beérkezésekor. Amennyiben a Megrendelőlap a Vásárlónak való elküldésétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

Amennyiben a megrendelést a Vállalat valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudja a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, az automatikus visszaigazolást követően a lehető leghamarabb e-mailben értesíti a Vásárlót. Sajnos ritkán, de előfordulhat, hogy a gyártó már nem tudja a rendelést a megadott feltételekkel teljesíteni. A termékek elérhetőségét csak a megrendelés feldolgozásakor tudja a Vállalat ellenőrizni.

 

A távollévők közötti szerződés szabályai a jelen ÁSZF tekintetében kizárólag a Webáruházban, az InnoConcept.hu weboldalon leadott rendelés esetén alkalmazandó.

 

Egyéb esetben a Vásárlónak lehetősége van az áru, vagy termékminta, anyagminta megtekintésére a bemutatóteremben, így az ilyen megtekintést követően, telefonon, e-mailen, levélben leadott rendelések a Vállalat bemutatótermében leadott megrendelésnek minősülnek.

 

A Webáruházban történő vásárlás lépései

A Webáruházban vendégként és regisztrált ügyfélként is vásárolhat. A vásárlás nem kötött regisztrációhoz, de a regisztráció/bejelentkezés számos előnnyel jár; a vásárlása gyorsabb lesz, akár több kiszállítási címet is megadhat, a megrendelései nyomon követhetőek lesznek, használhatja a kívánságlistát, megtekintheti mentett kosarát. Felhasználói fiókjának adatait bármikor módosíthatja a jövőben.

 

Miután kiválasztotta a terméket, melyet meg kíván vásárolni, kattintson a termék mellett található „kosárba” gombra. Utána az oldal fejlécében található KOSÁR ikonra kattintva tekintheti meg, hogy mely termékek vannak a kosarában, itt tudja módosítani a mennyiségeket vagy törölni is ezeket, majd a PÉNZTÁR menüpontban (szintén a kosár ikonra kattintva a fejlécben) tudja megrendelni, azaz véglegesíteni a megrendelését. Itt szükséges megadnia az összes szállítási és számlázási adatot és választhat fizetési módjaink közül.

 

Nagyon fontos, hogy a megrendelési adatokat pontosan töltsék ki. A “Pénztár” oldalon a megrendelés véglegesítése előtt a weboldal felkínálja a megrendelés ellenőrzésének/módosításának a lehetőségét. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a megrendelésüket a véglegesítést megelőzően.

 

Bizonyos termékek nem helyezhetők kosárba (lásd: CSAK SZEMÉLYESEN RENDELHETŐ TERMÉKEK), ezen termékek esetén online űrlap elküldésével lehet további információt kérni munkatársainktól.

 

A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés azonosítóját, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg e-mail címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk.

 

Személyes megrendelés, vagy személyes megtekintést, egyeztetés követően e-mail vagy telefon, illetve egyéb digitális üzenet alapján leadott rendelések

Az üzlethelyiségben / bemutatóteremben történő vásárlás esetén a szerződés a felek együttes személyes jelenléte alapján ott helyben létrejön a Vállalat által kiállított és digitálisan elküldött Megrendelőlap elküldését követően az abban foglaltak Vásárló részéről előlegfizetés vagy teljes vásárlási összeg kifizetésével vagy pedig a dokumentum papír alapon történő aláírásával.

 

Ezen Megrendelés nem tekinthető távollévők között létrejött szerződésnek, így arra az elállás feltételei nem alkalmazandók, a fogyasztónak minősülő Vásárlót elállási jog ez esetben nem illeti meg.

 

A szerződés megkötéséhez rendelkezésre bocsátandó adatok

 

A szerződés megkötéséhez a Vásárlónak a következő adatait kell a Vállalat rendelkezésére bocsátani:

 

 • Kapcsolattartó neve,
 • Megrendelő neve (ha eltér a kapcsolattartótól),
 • Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám, e-mail cím),
 • Számlázási név, cím (céges számla esetén cégnév, székhely és adószám,
 • Szállítás módja,
 • Kiszállítás esetén szállítási cím (később is megadható),
 • Fizetés módja.

 

A Vásárló köteles ügyelni a megadott adatok pontosságára, hiszen a további ügyviteli (számlázás) és szállítási folyamatok ez alapján lesznek elvégezve. A Vállalatot a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul vagy hiányosan / olvashatatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémákért, többletköltségért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A hibásan megadott adatok módosítását a megadott elérhetőségeken kérheti a Vásárló.

 

Megrendelés ellenőrzése

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mind a Webáruházban, mind pedig a személyesen (vagy azzal egyenértékű módon más csatornán) történő vásárlás esetén a Megrendelőlap dokumentum aláírásával, vagy azzal egyenértékű módon az az alapján történő előleg/rendelési összeg befizetésével, a Vásárló elfogadja a Megrendelőlapon és jelen ÁSZF-ben leírt feltételeket és egyben igazolja, hogy a termékek jelen megrendelésben részletezett kivitelét (színkód, méret, kárpit, típus stb.) ellenőrizte és azokat feltétel nélkül elfogadja. A Megrendelést ezen paraméterek alapján fogja a Vállalat a gyártó felé elindítani, ebből eredő hibákért felelősséget nem vállal, követelés nem érvényesíthető.

 

Árak, fizetési feltételek

A Webáruházban és a Megrendelőlapon feltüntetett termék árak forintban (vagy az angol nyelvű Webáruházban EUR-ban) értendők és az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, mivel a Vállalat a magyarországi ÁFA törvény szerinti adóalany.

 

Amennyiben a Vásárló EUR fizetés mellett dönt, a Megrendelésben a szerződés létrejöttekor a felek megállapítják az EUR vételárat. Webáruházban történő vásárlás esetén ez az az EUR összeg, amely az automatikus rendelés visszaigazoláson szerepel, egyéb csatornán történő rendelés esetén pedig az előleg napján érvényes MNB napi közép HUF/EUR árfolyam. Felek tudomásul veszik, hogy ezt követően a Megrendelés teljes elszámolása ezen az árfolyamon fog történni, függetlenül attól, hogy az árfolyam a termék átvételekor változna. A Megrendelés szerződésben meghatározott árfolyamának rögzítésének időpontja bizonyos esetekben a fentiektől eltérhet: Felek határozhatnak úgy a szerződéskötést megelőzően, hogy az ajánlatban szereplő árfolyamon számolnak el.

 

A Webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Vállalat fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. A megrendelés és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Vállalat nem térít vissza pénzt. A Webáruházban található árak és akciók bizonyos esetekben csak az ott leadott rendelésekre érvényesek és ez visszafelé is irányadó és érvényes a különböző csatornákon, üzletben leadott rendelésekre.

 

A termékek árán kívül szállítási díjat és szerelési óradíjat kell még a Vásárlónak fizetnie, amennyiben ezt a szolgáltatást megrendelte. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költségét, továbbá szerelés esetén a termék összeszerelését és ezt követően az ezzel egyidejűleg keletkezett szemét elszállításának költségét.

 

A várható szállítási költséget a Vállalat Magyarországra történő szállítás esetén jelen ÁSZF-ben feltünteti, valamint a Webáruházban a vásárlás során kalkulációt is ad. Minden termék esetében van lehetőség az ingyenes személyes átvételre budapesti üzletben vagy raktárban előzetes időpont egyeztetést követően.

Fizetés folyamata

Alapvetően kétféle terméktípust tud megrendelni/megvásárolni a Vásárló és bizonyos termékek megvásárlása legalább 50% előleg megfizetéséhez kötött.

Raktáron lévő (standard) termékek

Ezen termékek raktáron lévő, azonnal megvásárolható áruk, melyeket a Vásárló regisztrált ügyfélként vagy regisztráció nélküli vendég vásárlóként tud megvásárolni.

 

A STANDARD szállítási kategóriába tartozó termékek vásárlásakor a fizetés történhet:

 

 • Banki átutalással
 • Utánvéttel – Ez a lehetőség csak olyan esetben érvényes, ha a termék kisértékű, jellemzően a futárszolgálat szállítja, nem előlegfizetéshez kötött és nem bemutatótermi termék.
 • A Vállalat bemutatótermében készpénzzel.

 

A rendeléseket általában a termék beérkezését, kifizetését követően 2-5 munkanapon belül, munkanapokon, munkaidőben tudja a Vállalat teljesíteni, házhozszállítás esetén a DPD vagy egyéb futárszolgálat segítségével.

A fizetés teljesítéséhez a Megrendelőlap kiküldésével párhuzamosan a megadott e-mail címre a Vállalat elküldi elektronikus számlázási rendszeréből az elektronikus díjbekérőt vagy számlát. A bizonylat tartalmazza a fizetés teljesítéséhez szükséges bankszámla adatokat. Amennyiben díjbekérő került kiküldésre, az összeg beérkezését és adminisztrációját követően Vállalkozó megküldi a számlát is.

Nagyméretű vagy rendelésre gyártott termékek (Előleges)

Ezen termékek főként raktáron nem elérhető, kizárólag konkrét megrendelésre készülő/vagy kifejezetten a Vásárlónak rendelt bútorok, tárgyak melyeket szintén regisztrált ügyfélként vagy regisztráció nélküli vendég vásárlóként tud megrendelni.

A megrendelésre készülő vagy megrendelésre érkező termékek vásárlásakor a megrendelést legalább 50% előleg fizetése esetén érvényesíti a Vállalat. Előleg fizetés esetén a megrendelés visszaigazoló e-mailjében tájékoztatja a fizetés feltételeiről és a fizetendő összegről a rendeléskor megadott e-mail címre elektronikus díjbekérőt küld elektronikus számla rendszeréből.

A megrendelt áru előlegeként kifizetett összegnek a Vállalat bankszámlájára való beérkezése vagy személyes befizetés után – attól függően, hogy milyen fizetési módot választott – az összeg beérkezésének bizonylatául elektronikus számlát állít ki “előleg feltüntetéssel” a megadott számlázási címre. Ezen összeget a végszámlából Vállalat automatikusan levonja, az eredeti számlákat Vállalat e-mailben küldi. Az előleg összegének megérkezéséről státusz e-mail üzenetben értesíti a Vásárlót (Előleg befizetve). A Vásárló a hátralék összegét ugyanazzal a fizetési móddal rendezi, amit előleg kifizetésre választott, ha közben máshogyan nem rendelkezik.

Bár a Vállalat által nem preferált, de a rendeléskor lehetőség van a teljes összeg kifizetésére is.

 

Bemutatótermi modellek

Bemutatótermi bútor megvásárlása esetén a rendelés érvényesítéséhez nemcsak előleg, de a teljes összeg kifizetése szükséges.

 

Fizetési módok

Banki átutalás

Amennyiben fizetési módnak a banki átutalást választja (preferált), akkor a Megrendelő lapon, valamint a díjbekérő (hátralék esetén a hátralék számlán) feltüntetett számlaszámra teljesítheti az utalást. Az összeg akkor minősül megfizetettnek, amikor azt a Vállalat bankszámláját vezető bank a bankszámláján jóváírja. Az összeg jóváírását követően a Vállalat megkezdi a termék rendelését/gyártatását, vagy az átadásáról intézkedik a választott átadási mód szerint.

Kérjük, hogy banki átutalását a Vállalattal egyeztetett fizetési határidőn belül teljesítse. Amennyiben a termék ára e határidőn belül nem kerül jóváírásra a Vállalat fenti bankszámláján, a Vállalat ezt a Megrendelő részéről történő megrendelés visszavonásnak / elállásnak tekinti, és a megrendelést törölt státuszba helyezi. Fontos, hogy utalásnál a megjegyzésbe megadja a rendelési azonosítóját, amelyet a megrendelés leadása után a visszaigazoló mailben küldünk el a megadott e-mail címre. A fizetési határidő alapértelmezetten 5 munkanap, amely a következőképpen változhat:

 

 • Előlegfizetés esetén a Megrendelés érvényesítésének feltétele az előleg összegének Vállalat bankszámlájára történő beérkezése, így minél hamarabb teljesül a befizetés, annál hamarabb indul el a rendelési folyamat
 • Hátralék fizetés esetén a standard fizetési határidő 5 munkanap, de a termék átvételének/átadásának feltétele a hátralék összegének kifizetése.

 

A banki utalást a Vásárló az alábbi számlákra teljesítheti:

 

 • Bank neve: K&H Bank
 • SWIFT: OKHBHUHB
 • IBAN: HU58 10404089-50526866-48511007
 • Deviza számla (EUR): HU63 10404089-50526866-48511014 (Deviza)

 

Kérjük, hogy deviza utalás esetén minden esetben a devizaszámlára teljesítse az utalást, hogy ne terhelje extra bankköltség a tranzakciót. Ennek elmulasztása esetén, az átváltási költség Megrendelőt terheli.

 

Készpénzfizetés

A Vásárlónak természetesen lehetősége van a Vállalat bemutatótermében, vagy egyedi megállapodást követően a szállítást végző személynek készpénzben teljesíteni fizetési kötelezettségét.

 

Utánvét

Utánvét fizetésre csak néhány Webáruházban rendelt, raktáron lévő (standard) termék esetén van lehetőség, amennyiben ezt az opciót a rendszer felkínálja a termék kosárba helyezése után és Vállalat ezt a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg így igazolja vissza. Vállalat fenntartja a jogot, hogy a Megrendelés visszaigazolásában ettől eltérő fizetési módot határozzon meg a rendelés érvényesítésére.

 

Szállítási feltételek és egyéb szolgáltatások

A megrendelés összege a termék(ek) budapesti raktárba vagy bemutatóterembe (1033 Bp, Bogdáni út 1.) való szállítását tartalmazza, amennyiben házhozszállítási összeg nem került feltüntetésre a Megrendelőlapon. A Vállalat mind szállítási, mind pedig összeszerelési szolgáltatást vállal; ennek díjáról az üzlet munkatársai tudnak felvilágosítást adni, vagy jelen ÁSZF-ben lehet tájékozódni.

 

A Webáruházban a termékek két szállítási csoportba vannak osztva:

 • vannak olyan termékek, amelyeket méretüknél fogva futárral szállíthatók
 • és vannak olyanok, amelyeket bútorszállítóval.

 

Utóbbit a Vállalat külföldre csak előzetes egyeztetés alapján szállít, egyedi ajánlat alapján. A Webáruházban megadott árak bruttó fogyasztói árak, szállítási költség nélkül. A várható szállítási költséget Vállalat valamennyi termék adatlapján is feltünteti, és/vagy a kosár felületén lehet kalkulálni és/vagy Vállalat munkatársai tudnak pontos ajánlatot adni jelen ÁSZF-ben foglalt díjszabások alapján. Minden termék esetében van lehetőség az ingyenes személyes átvételre a budapesti üzletben vagy az azonos telephelyen található raktárban, ügyfélszolgálati időben történő előzetes egyeztetést követően.

 

A bútorszállítási árak hétköznap történő szállításra vonatkoznak, hétvégi és munkaidőn (8-18h) túli kiszállítás díjszabása az alapdíj +30%, ettől eltérő megállapodás hiányában.

 

A kiszállítás feltétele a szállítási terület biztosítása:

 • szállítási hely bútorszállításra alkalmas, biztonságos megközelíthetősége
 • bútorok tárolására alkalmas tiszta, nedvesség- és pormentes helyiség biztosítása
 • a bútorok sérülésmentes tárolását biztosító méretű helyiség biztosítása

 

Átvételi és hátralékfizetési határidők és azok esetleges elmulasztásának következményei

A hátralék kifizetéséről a Vállalat a Vásárlót a lehető legrövidebb idő alatt értesíti e-mailben, és részére a számlát elküldi. Ezt az összeget a Vásárló az áru átvételéig, de legkésőbb a számla kiállításától számított 5 munkanapon belül köteles megtéríteni.

Amennyiben a Vásárló nem kér házhozszállítást, az áru beérkezésétől/értesítéstől számítva 7 munkanapon belül köteles a megrendelt árut a Vállalat raktárából vagy bemutatóterméből elszállítani és a hátralékot kifizetni. Házhozszállítás esetén pedig az átvételt 7 munkanapon, gyűjtő szállítás esetén 10 munkanapon belül biztosítani.

Ezek alól egyedül az jelent kivételt, ha a vásárló a megrendelés időpontjában jelezte, hogy milyen időponttól tudja fogadni az árut és ezt Felek a Megrendelőlapon rögzítették (szerződésbe foglalták). Ilyen esetben az átvételi határidő ettől a rögzített dátumtól fogva számítandó.

Amennyiben a Vásárló az értesítés kiküldését követő naptól számítva a 7. munkanapig a termék hátralékát nem egyenlíti ki és a terméket nem veszi át, úgy köteles a felhívást követő 8. munkanaptól a teljes hátralék kiegyenlítéséig és a termék átvételéig termék csomagonként (egy termék több csomagból is állhat) napi 500 HUF késedelmi kötbért fizetni. Ennek az oka, hogy Vállalat limitált raktár kapacitással rendelkezik, amely, ha a Vásárló késedelme esetén kimerül, csak további raktározási díj ellenében tud további tárhelyeket igénybe venni.

A Vállalat jogosult a kötbér iránti követelését a Vásárló bármely követelésével szemben beszámítani, illetőleg a kötbér összegét a már befizetett összegekből érvényesíteni, amely abban az esetben is irányadó, ha a Vásárló az elállási jogát gyakorolja.

Amennyiben a Vásárló a termékkel kapcsolatban egyáltalán nem teljesített kifizetést és az értesítéstől számított 8. napig a terméket nem veszi át, a szerződés automatikusan megszűnik.

Amennyiben a Vásárló előleget vagy teljes összeget fizetett, de a terméket nem veszi át, úgy a Vállalat jogosult a fentiek szerinti kötbérre vonatkozó igényét a Vásárló által befizetett összeggel szemben naponta beszámítással érvényesíteni. Abban az esetben, ha a kötbér összege eléri a Vásárló által befizetett összeget, a szerződés automatikusan megszűnik, és a Vállalatnak a Vásárló felé visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.

A Vállalat a Vásárló kötbérfizetési kötelezettségétől saját hatáskörben – egyedi esetben – elállhat vagy annak összegét csökkentheti.

 

Ingyenes személyes átvétel

A Vásárlónak lehetősége van a megrendelt terméket a Vállalat bemutatótermében vagy súlytól, mérettől függően, a bemutatóteremmel azonos címen található raktárában átvenni, előzetes utalásos, vagy helyszíni készpénzes fizetés fejében.

A személyes átvétellel rendelt bútorok összeállításáról, átvehetőségéről e-mailben (esetenként telefonon) is értesítik a Vásárlót a Vállalat munkatársai. Ennek átfutási ideje rendszerint az áru magyarországi raktárba érkezését követő 1-2 munkanap /vagy raktáron lévő termékek esetén a rendelés érvényesítésétől számított 1-2 munkanap.

 

Személyes átvétel esetén minden esetben előzetes időpont egyeztetés szükséges.

 

Futárszolgálat

Szállítás Magyarországra

 

A kisebb méretű termékeket a DPD futárszolgálat kézbesíti Magyarország területén, melynek

 • díja egységesen csomagonként bruttó 3.500 Ft

A DPD futárszolgálat hétfőtől péntekig, munkaidőben, a felvételt követő napon kézbesíti csomagjait Magyarországon minden városban és településen. Szőnyegek esetében 2 x 3 m-es méretig a DPD futárszolgálat szállít a megadott díjak szerint.

50 kg felett a futárszolgálat nem szállít, ez esetben a Vállalat egyedi szállítási árat ad meg. Amennyiben több terméket vásárol, a futárszolgálat díja, illetve akár a szállítás módja is változhat, ha az nem fér bele a DPD által megadott szállítható csomag paraméterekbe. Erről a rendelés visszaigazolása során kap a Vásárló tájékoztatást.

A termékeket általában a feladást követő munkanapon kiszállítják. A feladás az áru beérkezését/hátralék megfizetését követő 1-3 munkanapon belül történik meg.

A DPD a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a Vásárló részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, a DPD a következő napon újra megkísérli a kézbesítést. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a DPD visszaszállítja a csomagot.

A küldemény átvételekor kérjük minden esetben (a futár jelenlétében!) ellenőrizze a csomag sértetlenségét! Ha a csomag a szállítás során megsérült, kárfelvételi jegyzőkönyvet is kell, hogy tartalmazzon a küldemény. Ebben az esetben, vagy ha sérült a csomag és nincs jegyzőkönyv a DPD futárszolgálathoz kell fordulni a reklamációval. Webáruházunk semmilyen felelősséget nem tud vállalni a szállítás közben esetlegesen előforduló károkért. Ezzel együtt bármilyen probléma, kérdés esetén kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat és megpróbálunk segíteni.

Előfordulhat, hogy gondos csomagolásunk/gyártói csomagolás ellenére kiszállítás közben csomagja megsérül. Kártérítési igényünket csak akkor tudjuk érvényesíteni a szállítócég felé, ha az átvételtől számított 48 órán belül jelezzük feléjük. Ezért kérjük, hogy az átvételtől számított 48 órán belül tételesen ellenőrizze le csomagja tartalmát, mert esetleges sérülésről szóló bejelentést eddig tudunk elfogadni.

Amennyiben valamely termék vagy annak valamely alkatrésze átvételkor sérült, kérjük, hogy 3 munkanapon belül jelezze Vállalatunknak a megjelölt elérhetőségeken. Az átvételtől számított 3 munkanap után terméksérüléssel kapcsolatos jótállási bejelentést nem tudunk elfogadni.

Amennyiben a Vásárló rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben, vagy nem tartózkodik a jelzett idősávban a szállítási helyszínen és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért a Vállalat nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben a Vállalat a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett Vásárlót erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a Vásárló megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: (a) korábbi banki átutalás esetén, ha a Vásárló a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét, (b) korábbi utánvétes fizetés kérése esetén, ha a Vásárló a válaszlevéllel egyidejűleg utánvétes fizetés helyett megfizeti a vételárat és a kétszeri kézbesítés díját (1x utánvétes szállítási díj + 1x utalásos szállítási díj) banki átutalással. A vásárolt terméket a fenti összegeknek (a második kézbesítés díja, vagy a vételár és a kétszeri kézbesítés díja) a Webáruházban való fizetéstől számított 5 munkanapon belül adjuk át a fuvarozónak.

Amennyiben a Vállalat felszólítására a Vásárló 5 munkanapon belül nem reagál, vagy (b) nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy (c) nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételár kötbérrel csökkentett részét a Vásárló részére. Ez esetben a Vállalat nem tartozik további teljesítési vagy fizetési kötelezettséggel a Vásárló felé.

 

Szállítás külföldre

 

Webáruházunkban leadott rendeléseket csak az EU-n belül teljesítjük és jellemzően csak a DPD futárszolgálattal szállítható termékeket rendelhetik külföldre.

 

ZÓNA

CÉLORSZÁG

Szállítási idő

(feladástól, munkanap)

Szállítási díj

(bruttó)

1

Ausztria, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia

1-3 nap

EUR 16 / HUF 5.800

2

Németország, Csehország, Lengyelország, Románia

2-4 nap

EUR 21 / HUF 7.700

2

Belgium, Hollandia, Litvánia

3-6 nap

EUR 21 / HUF 7.700

3

Dánia, Franciaország, Bulgária, Észtország, Litvánia, Svédország, Olaszország, Luxemburg, Írország

3-6 nap

EUR 29 / HUF 10.600

4

Spanyolország, Finnország, Görögország*

4-7 nap

EUR 44 / HUF 16.100

*Kréta és egyéb görög szigetek esetén extra szállítási költséget is felszámolunk 5 EUR-EUR 13.

 

Nagyméretű termékek (bútor) szállítása

 

 1. Szállítás Magyarországra közvetlen transzferrel

 

A nagyméretű bútor termékeket a Vállalat szerződött bútorszállítója szállítja házhoz Magyarország területén. Ezen szolgáltatás teljesítése előzetes időpont egyeztetés alapján történik a Vásárlónak megfelelő időpontban. A házhozszállítás díja zónánként változik.

 • 1. ZÓNA: Budapest – 20.000 Ft + ÁFA (25.400 Ft)
 • 2. ZÓNA: Pest megye települései – 22.900 Ft + ÁFA (29.000 Ft)
 • 3. ZÓNA: 2300-as irányitószámtól 9999-es irányitószámig – 22.900Ft + ÁFA-tól. A pontos összeg az irányítószám megadásával látható a kosárban.

 

      2. Gyűjtő szállítás

 

Lehetőség van az árut gyűjtő szállítással is rendelni (jelenleg ez a funkció a webáruházunkban nem érhető el közvetlenül, így amennyiben webes rendelését gyűjtő szállítással szeretné igénybe venni, kérjük, a megrendelés megjegyzésében ezt jelezze!)

Gyűjtő szállítás esetén az értesítéstől számított 10 munkanapon belül vállalja szerződött partnerünk a bútor kiszállítását (igény esetén különdíj fejében az összeszerelését is). A szállítás időpontjáról a szállítást megelőző 1 munkanapon belül tájékoztatja Vállalat a Vásárlót. Az aktuális díjtételek függnek a termékek összsúlyától és a szállítás helyétől:

 

 • 40.000 Ft + ÁFA 80-200Kg között (1 ülőgarnitúra / ágy / 1-2 kisbútor stb.) Országos

 

Áru átvétele

Az áru átvételének hiánytalanságát (csomagszám) és a csomagolás sértetlenségét a szállításkor átvételi elismervényen igazolni kell / vagy ha bármilyen hiányosságot, sérülést tapasztal, akkor azt ugyanezen dokumentumon jegyzőkönyvbe kell venni. A Vásárló a szállítási címet utólag, akár a kiszállítás előtt is módosíthatja, ez esetben a címváltozásból eredő kiszállítási díj különbséget ki kell egyenlítenie.

A Vállalat a kiszállítás napon belüli pontos időpontját nem tudja előre meghatározni. Munkatársunk amilyen hamar lehetséges, az odaérkezés előtt értesíti a Vásárlót a várható érkezési időpontról. Amennyiben a Vásárló a kölcsönösen egyeztetett kiszállítási időpont ellenére mégsem tartózkodik a megadott szállítási címen, vagy a szállítás helye nem alkalmas a bútorok kiszállítására (például biztonságosan nem megközelíthető építési terület), a Vásárló az ebből eredő veszteséget köteles megtéríteni.

Amennyiben valamely termék vagy annak valamely alkatrésze sérült, kérjük, hogy 3 munkanapon belül jelezze Vállalatunknak a megjelölt elérhetőségeken (service@innoconcept.hu). Az átvételtől számított 3 munkanap után a termék szállítási sérüléssel kapcsolatos bejelentését nem tudunk elfogadni.

 

Szállítás külföldre

 

Külföldre – EU-n belül – jellemzően DPD futárszolgálattal szállítható termékek szállítását vállaljuk csak, így a rendelés leadása előtt kérjük, győződjön meg a termék szállíthatóságáról, illetve vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken, hogy egyedi ajánlatot tudjunk Önnek küldeni.

 

Bútorok összeszerelése

Amennyiben a Vásárló igényt tart rá, a megrendelt és kiszállított bútorait a Vállalat össze is szereli. A Vásárló által történő helytelen összeszerelésből eredő károkért a Vállalat felelősséget nem tud vállalni, ezért nehezebben összeszerelhető bútoroknál ajánljuk a szakszerű szerelés megrendelését.

 • Szerelési díj: 12.500 Ft + ÁFA /óra (minden megkezdett félóra 8.5000 Ft + ÁFA)

A szerelési díj jellemzően előzetes becslés alapján akár a hátralékkal együtt fizethető. Szerelési igényét az áru megérkezéséig kérjük, jelezze felénk. Nagyobb projektek esetén jelen díjszabástól a Vállalat eltérhet, meghatározhat napi díjat is, vagy egyéb óradíjat, amely nemcsak szerelési szolgáltatást, de szükség esetén projektmenedzsment díjat is tartalmaz.

 

Munkaterület biztosítása

 

Bútor összeszerelési szolgáltatás esetén a Vásárló köteles biztosítani a bútorok összeszerelésére alkalmas munkaterületet:

 • tiszta, pormentes környezet
 • világítás (nappali fénynek megfelelő)
 • munkaterület mérete alkalmas legyen a nagyobb bútorok összeállítására
 • más „szakmától” mentes munkakörnyezet (nem dolgozhatnak párhuzamosan a helyiségben más szakma képviselői, akadályozva az összeszerelési munkát)
 • egyenletes, sima, vízszintes/függőleges fal- és padlófelület a szerelt bútortól függően.

Amennyiben a munkaterület bútorok összeszerelésére nem bizonyul alkalmasnak a megbeszélt kiszállás időpontjában és ez a helyszínen derül ki, az ebből eredő többletköltségeket a Vásárló köteles megfizetni Vállalat részére.

 

Hétvégi és munkaidőn kívüli összeszerelés

A szerelési díj hétköznapi díjszabás, hétvégén és munkaidőn (8-18h) túl történő munkavégzési igény esetén a díj az alapdíj +30% felár.

 

Összeszerelt bútorok védelme

Vállalat az összeszerelt bútorokat letakarás nélkül, használatra kész állapotban hagyja a helyszínen. A bútorok megóvása a helyszínen az átadást követő sérülésektől (pl. további kivitelezési munkák miatt) nem a Vállalat feladata és felelőssége, arról a Vásárló köteles gondoskodni. Az ilyen sérülésekből adódó károkért Vállalat semminemű felelősséget nem vállal, jótállási igény nem támasztható.

 

Szavatosság és jótállás

A Vásárló bútorainak, kiegészítő tárgyainak megóvása érdekében célszerű figyelmesen elolvasnia a Vállalat Webáruházában publikált Használati és karbantartási útmutatót és a gyártók által rendszerint a termékhez mellékelt tájékoztatót, továbbá jelen ÁSZF-ben javasolt, rendeltetésszerű használatot biztosító tanácsokat.

Amennyiben a termék sérült, hibás, vagy a Vásárló nem azt a terméket kapta, amit megrendelt, akkor köteles a terméket személyesen bemutatni vagy a kifogás alapját képező okokról megfelelő fényképfelvételeket megküldeni a Vállalatnak. Ezt követően a Vállalat tájékoztatást ad a termékkel kapcsolatos szavatossági jogokkal, jótállással kapcsolatban. Amennyiben a Vállalat úgy ítéli meg, hogy a Vásárlót az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok alapján szavatossági és/vagy jótállási jogok nem illetik meg, illetve azok gyakorlását bizonyos – Vállalkozónak nem felróható – körülmények kizárják, úgy erről írásbeli indokolással tájékoztatja a Vásárlót.

A gyártótól az áru először jellemzően a Vállalat logisztikai telephelyére érkezik. A Vásárlóhoz történő kiszállítást megelőzően a Vállalat csak abban az esetben győződik meg az áru sértetlenségéről, amennyiben a szállítás során a csomagolás sérült. Ilyen esetben az árut a Vállalat a raktárában minőségellenőrzés céljából kibonthatja, majd visszacsomagolhatja és ettől még a termék sértetlennek tekintendő. Egyéb esetben a Vállalat nem bontja ki az árut, kivéve, a Vásárló kifejezett kérésére, ha azt kibontva, saját maga kívánja elszállítani. Ez utóbbi esetben a cikkek minőségét és alkatrészeinek hiánytalan meglétét szállítás előtt a Vásárlónak ellenőriznie kell, és az átvétellel igazolnia, hogy azt kifogástalannak, hibátlannak találta. Ennek megtörténtét követően ezzel kapcsolatosan utólagos reklamáció nem fogadható el.

 

Hiba bejelentése

A digitális ügyintézés érdekében kérjük, hogy jótállási igény bejelentését a service@innoconcept.hu címen tegye meg, a hiba pontos leírásával, valamint fotókkal (szükség esetén videóval) történő dokumentálásával.

FONTOS! Kérjük, hogy a dokumentálásnál vegyék figyelembe, hogy a hibát hitelt érdemlő módon kell bejelentenünk a gyártónak, akit a termékfelelősség terhel – rossz minőségű fotók, vagy a hiba méretét, helyét nem mutató képek nem alkalmasak a garanciális ügyintézés elindítására a gyártó felé -.

Indokolt esetben munkatársaink időpont egyeztetést követően a helyszínen mérik fel a hibát.  A beérkezett igényt minden esetben 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és a jegyzőkönyvet 5 munkanapon belül kiküldjük. A beérkezett jótállási igény rögzítéséről maximum 5 munkanapon belül a rendeléskor megadott kapcsolattartói e-mail címen visszaigazolást küldünk.

Amennyiben ez nem történik meg, annak kizárólag technikai oka lehet – nem érkezett meg az igénybejelentés – ezért kérjük, hogy ilyen esetben a jótállási igénybejelentést telefonon is tegyék meg a + 36 70 904-8833 telefonszámon, hogy a munkatársaink haladéktalanul elkezdhessék a probléma orvoslását.

 

Tájékoztatás

A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy minden szavatossági és jótállási igénnyel, ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatást elektronikus úton is megtehesse és a Vállalat arra elektronikus úton válaszoljon.

 

Minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyv

A szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint a Vállalat a bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

 

 • a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 • a Felek közötti szerződés keretében eladott termék megnevezését, vételárát
 • a szerződés Vállalat általi teljesítésének időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • szavatossági vagy jótállási igény alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 • a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

Továbbá, ha a Vállalat szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Ha a gyártó/forgalmazó (Vállalat) a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság

A Vásárló a Vállalat hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Vállalat számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalat adott okot.

 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves (jogi személy Vásárló esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti kivéve ha jogszabály erről másként nem rendelkezik. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének a teljesítéstől számított hat hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalat nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

A termék hibája alapján a Vásárló termékszavatossági igényként első lépcsőben a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül (jogi személy vásárló estén 1 év) érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

A Vállalattal szemben az önálló foglalkozáson és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Vásárló (továbbiakban: Fogyasztó) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a jótállásra köteles, a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban termék) eladása esetén jótállási jogot érvényesíthet. Amennyiben a Vásárló jogi személy, ilyen esetben a PTK vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Jótállási idő

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1-2 vagy 3 év, amennyiben a terméket rendeltetésszerűen, a használati- és kezelési útmutatásoknak megfelelően, azokat betartva használják. A kötelező jótállás idejére vonatkozó feltételek csak Magyarország területén érvényesek, az EU-ban az általános direktíva szerinti kötelező jótállási idő az irányadó. A kötelező jótállási időt Magyarországon a termék tényleges bruttó vételára határozza meg: 1év – 10.000 és 100.000 Ft közötti vételár, 2 év – 100.001 és 250.000 Ft közötti vételár, 3 év – 250.000 Ft feletti vételár esetén. Megrendelés során a termék vételárából biztosított kedvezmény esetén a kedvezményes vételár, teljes rendelési értékre biztosított kedvezmény esetén pedig az adott termékre eső arányos kedvezmény százalékkal csökkentett összeg irányadó, amennyiben az a megrendelőlapon a termék leírásában másként feltüntetésre nem került. A jótállási idő a ténylegesen megfizetett – számlán szereplő – vételárhoz igazodik.

 

Jótállás érvényesítése és termék Igazolvány (Product Pass)

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. Ez a jótállás nem befolyásolja a fogyasztó törvényes jogait az Európai Unión belül.

 

Bizonyos gyártók a termékhez Termék Igazolványt (Product Pass) mellékelnek. Ez a termék csomagolásán belül található, azt a Gyártó helyezi el a terméken, vagy mellékeli a termékhez egy borítékban. Kérjük, hogy ezt a Termék Igazolványt a jótállás teljes időtartama alatt őrizze meg és az abban foglaltakat tartsa be. A Gyártó bizonyos esetekben a jótállás érvényesítéséhez kérheti a Termék Igazolványon feltüntetett Igazolvány vagy Gyártási azonosító, továbbá a csatolt kárpitminta eljuttatását. A kárpitminta elküldését a Gyártónak a Vállalat végzi.

 

A vételár teljes kifizetésig az áru a Vállalat tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Vállalat irányába mindazon károk tekintetében, amelyek okozásának felelőssége egyértelműen nem megállapítható, így megtérítésére egyértelműen más Felet / Közreműködő partnert /Gyártót nem lehet kötelezni.

 

A Vállalat a megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A Vásárló részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a vonatkozó rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A Vállalat a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles.

 

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy Fogyasztónak minősül. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén, amennyiben a hiba jótállás keretébe tartozik, a Vásárló elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet. Csere követelésére indokolt, vagy egyéb jogszabályban meghatározott esetben van lehetőség; aránytalanság, jelentéktelen hiba, vagy jelentős többletköltség esetén a teljes csere nem kérhető. Ha ezen igények nem teljesíthetőek, második lépcsőben a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy (előzetes megállapodást követően) a hibát a Vállalat költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A szerződéstől elállásra akkor van lehetőség, ha a Vállalat/Gyártó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve, ha e kötelezettségének a jogszabályban meghatározott módon nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy ha a Gyártó/Vállalat nem tett eleget a jogorvoslatnak a Fogyasztó érdekeit kímélő módon. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállást továbbá nem befolyásolja, hogy a Vállalat a raktárából vagy pedig közvetlen gyártói rendelésből szolgálta ki a Vásárlót.

 

A hibás teljesítéssel összefüggésben kártérítést kizárólag abban az esetben követelhet a Fogyasztó, ha a hibás termék neki személyi vagy anyagi kárt okozott. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a Fogyasztót terheli; mind a kár mértékének és az ok-okozati összefüggések tekintetében. E mellett a károsultat ún. kárenyhítési kötelezettség is terheli: mindent meg kell tennie a kár csökkentése vagy bekövetkeztének elhárítás vagy megszüntetése érdekében.

 

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Vállalat székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Vállalat által a jótállási jegyen esetlegesen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

A Vásárló a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalatnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalat adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalattal közölni.

 

Kijavítási igény bejelentése esetén a Vállalat a Minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvet digitálisan küldi el a Vásárló számára.

 

Amennyiben a Vállalat szerint a cikk nem javítható 8 napon belül, csere vagy vételár visszafizetésről nyilatkozik a várható időpont megjelöléssel. A 2. és 3. meghibásodási igényt követően a 4. meghibásodás során a Vásárló nem köteles elfogadni a javítást, vételár arányos leszállítását, Vállalat költségére mással történő javítást vagy termékcserét igényelhet.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Vállalatnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Vállalat a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Gyártót/Forgalmazót (Vállalatot) terhelik. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

Rendeltetésszerű használat és egyéb jótállási igényérvényesítést kizáró okok

A Vállalat mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a meghibásodás nem rendeltetésszerű használatból, és/vagy karcolásokra, horzsolásokra, valamint más jellegű, a használati útmutatótól eltérő, helytelen, rendeltetésellenes használatra, természetes elhasználódásból, a megfelelő karbantartás hiányából, balesetből, téves használatból, helytelen tárolásból-, kezelésből, szándékos károkozásból, elemi, vagy természeti csapás okozta kárból ered, vagy kereskedelmi használatból származó károkra (a Vállalat bútorai magán háztartási használatra tervezett bútorok), és/vagy a Gyártón kívüli más fél által okozott károkra vezethető vissza.

 

Nem tartozik továbbá jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen szerelés (kivéve, ha azt a Vállalat, vagy annak megbízottja végezte el a Vásárló Vállalattal történő szerződéses jogviszonya keretében). Ha a terméken a Vásárló vagy idegen személy átalakítást, javítást végzett, vagy rendellenes használat alatti károsodásra (pl. szakszerűtlen tisztítás stb.), továbbá a Jótállási jegyen vagy Megrendelőlapon feltüntetett olyan hibákra, amelyeket a Vásárló ismert a vásárláskor, és/vagy amelyre a vásárló árengedményt kapott.

 

A bemutatótermi modellek a 151/2003-as kormányrendelet egyes szakasza szerint nem minősülnek új tartós fogyasztási cikknek, ezért nem terjed ki rájuk a rendelet hatálya.

 

Bizonyos termékcsoportok, alapanyagok, termékösszetevők, gyártási eljárások esetén iparági sztenderdek vagy minősítési megfelelések (pl. DGM = Német Bútor Minőségügyi Szövetség) határozzák meg, hogy mi minősül hibának – ilyen esetben ezt irányadónak kell elfogadni és amennyiben ezen sztenderdeken belül van a hiba, vagy a termék adott minősítéssel rendelkezik, amely meghatározza a termék rendeltetésszerű használata esetén lehetséges elhasználódás mértékét, jótállás nem érvényesíthető.

 

Természetes anyagok esetén színbeli, mintázatbeli eltérések lehetnek (bőr, fa) – ezen anyagok nemcsak alapanyagként mutatnak eltéréseket, de gyártásukat követően is „érnek” és a különböző környezeti hatásokra (napsugárzás, fény, páratartalom hőmérséklet) eltérően reagálnak, amely további színbeli és felületbeli eltéréseket okozhat idővel is.

 

A környezeti hatások okozta problémák elkerülése érdekében fontos, hogy a Vásárló ne helyezze a bútorokat közvetlen napfénybe vagy túl közel egy fűtőforráshoz. Mindig szabályos beltéri hőmérsékleten tartsa, mivel a nedves, száraz és/vagy hideg környezet egyéb időjárás okozta hatások a gyártónak fel nem róható károsodást okozhat.

 

A bútorokat óvni kell szúró, éles, forró, vagy nedves tárgyak okozta sérülésektől. Ezen behatásokból adódó károk esetén nem érvényesíthető igény.

 

Színeltérések előfordulhatnak már a termék átadásakor is – nemcsak utánrendeléskor – a bemutatóteremben kiválasztott mintához képest, vagy a bútor egyes elemei között egymáshoz képest. A sztenderdek bizonyos tűréshatárokat megengednek és ha az eltérés azon belül van, a színeltérések nem jelentenek érvényesíthető panaszt a garanciavállalásunk alatt. Ezek a termékspecifikus jellemzők a termék jellegéből vagy annak gyártási folyamatából adódnak, és a Vállalat illetve a Gyártó által nem befolyásolhatók. Az anyagok, szövetek idővel akkor is fakulnak, változtatják színüket természetes módon, ha nem direkt napsugárzásnak vannak kitéve. Amikor jótállási igény érvényesítésénél esetleg egy-egy elem kicserélésre kerül, akkor szinte elkerülhetetlen a színeltérés a régi és az új elemhez képest. Ezen színeltérés idővel csökkenni fog, teljes eltűnésére nincsen garancia.

 

Weboldalon, katalógusokban található képek illusztrációk vagy függnek a megjelenítő eszköztől, nyomdai eljárástól, minőségtől, így eltérhetnek a valóságtól. Ezekre hivatkozással jótállás nem érvényesíthető.

 

Üveg bútorok, fényes felületek karcosodásra érzékenyebbek a matt felületeknél, nem megfelelő elővigyázatosság mellett felületükön nyomot hagynak a műanyag, fém, üveg, fa, kő stb. tárgyak, oldószeres anyagok. Ezekre jótállási igény nem érvényesíthető.

 

Az anyagokon – nyitott pórusú természetes anyagokon (bőrök, márvány, beton, pácolt fa, lakkozott felületek, tömörfa stb.) pedig különösen – nyomot hagyhatnak folyadékok, különböző nem megfelelő tisztítószerek, bőr- és haj-ápolószerek, gyógyszer készítmények, izzadtság, zsírok, olajok egyéb kemikáliák stb. Ezekre a foltokra jótállási igény nem érvényesíthető. Ezen természetes anyagok esetében fontos a szakszerű és az anyagnak megfelelő folyamatos ápolás.

 

Kézi szövésű és bizonyos gépi szőnyegek esetén a bolyhosodás, szálak hullása a termék karakterisztikájából, jellegéből adódik, természetes folyamat, mely az idő múlásával csökkenni fog (de teljesen nem múlik el).

 

Kárpitos ülőbútorok esetén – különösen a puha kivitelű komfort változatoknál – a kárpit vagy bőr borítás nem teljesen simul ki az ülőbútoron, illetve használat során a kárpit idomul a test alakjához. A nemzetközi sztenderdek 30 mm eltérést engednek, illetve a tűréshatár függ a bútor töltetének anyagától. A szövetek és a bőrök is némileg meg fognak nyúlni a használat során. Ezen bútorok folyamatos karbantartást igényelnek: fontos kézzel elsimítani a nagyobb ráncokat, ütögetve elsimítani az egyenetlenségeket a töltetben, felrázni a bútor elemeket, amelyek levehetőek. Az ülőbútorok természetes kopása során az egyenletes kopás biztosítása érdekében gyakran helyet változtatni és rendszeresen megfordítani a párnákat ahol lehetséges.

 

Moduláris ülőbútorok vagy funkcióval rendelkező bútor elemek esetén a különböző egységeknél lehetnek komfort különbségek. Ezek a különbözőségek, szilárdságbeli eltérések tervezésen alapulnak, nem jelentenek panaszt.

 

A párnák, háttámlák azok töltete miatt gyakran tapasztalható formavesztés: ez természetes folyamat, azokat rendszeresen felrázni, töltetanyagukat elegyengetni szükséges, hogy elérjék eredeti alakjukat.

 

A kárpitos bútorok méretében +/-3% előfordulhat a kárpit és a bútor komfortjától függően, továbbá ugyanez a tolerancia érvényes korpusz bútorokra is.

 

Természetes bolyhosodás és funkció, design okozta bolyhosodás: a kárpitok természetes tulajdonsága a bolyhosodás. Ennek mértéke függ az anyagösszetételtől, a szövési szálsűrűségtől és a használat mértékétől is. Funkcióval rendelkező bútor elemeknél (pl. elektronikus ülésmélység állítás) az anyagok egymáson csúszásakor elkerülhetetlen idővel a bolyhosodás. Ezek a bolyhok barkácsáruházban kapható boholytalanítóval egyszerűen eltávolíthatóak, garancia nem érvényesíthető az anyag és a funkció karakterisztikájából adódó bolyhosodásra.

 

Bizonyos anyagokon (különösen velúr, bársony és zsenília esetén) az anyag bizonyos részeken a használat során kifényesedhet, a szálak lenyomódhatnak a meleg és a testnedvek hatására. A bútor egyes elemeinek anyag száliránya eltérő lehet, ebből adódóan a színe sötétebb, vagy világosabb lehet, illetve különböző nézőpontból nézve is eltérést mutathat.

 

Az ülőbútorok kartámlájának egyrészt design funkciója van, másrészt a kar támasztására szolgál: terhelhető az emberi test súlyával, azon ugrálni, arra ráülni tilos, jótállási igény ilyetén sérülésekre nem érvényesíthető.

 

Gyártástechnológiából származóan is lehetnek minimális eltérések (foltok, buborékok, színeltérés stb.) a bútor, kiegészítő termék felületeken (antikolás, lakkozás, üvegfúvás, szinterezés, szárítás stb.).

 

Bővíthető asztalok esetében a bővítmény szinteltérése a sztenderdek alapján max. 1.5-2.5 mm lehet.

 

Háziállatok által okozott sérülések, karcolások szálkihúzások és foltok Az állati szőrzet különösen nehezen távolítható el a bútor kárpitokról, ezért különösen ajánlott a rendszeres szakszerű tisztítás és a bútor letakarása extra huzattal, takaróval.

 

Az új bútorok természetes tulajdonsága lehet, hogy átadáskor „szagos”. Ez a szag néhány hét/hónap alatt elmúlik a helyiség klímájától, szellőzöttségétől, a szag jellegétől függően. Néhány természetes anyag (fa, bőr) „tipikus” szaga megmaradhat.

 

A bútorokat különösen fontos egyenletes falra / padlóra üzembe helyezni, csak a megengedett súlyokkal terhelni. A használat során ezekből az eltérésekből/terhelésekből kialakulhatnak sérülések, elváltozások a bútoron, de ezekre jótállási igény nem érvényesíthető.

 

Szakvélemény

Ha a Vásárló szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény az alábbiakat tartalmazza: Megrendelő neve, címe, Üzlet neve és címe, Vizsgálat tárgya, Vizsgálati díj, Díjfizetésre kötelezett, Termék beérkezésének időpontja, Vásárlás időpontja, Minőségi kifogás beérkezésének időpontja, Fogyasztó kifogása, Vizsgálati módszerek, Vizsgálat megállapításai indoklással ellátva, Tájékoztatás.

 

Elállás joga, gyakorlásának menete

Feltételek az elállási jog gyakorlásához

 1. A Vásárlónak Fogyasztónak minősülő vásárlónak kell lennie
 2. A Felek között létrejött szerződésnek Távollévők között létrejött szerződésnek kell minősülnie
 3. A termék előre legyártott és nem pedig a Fogyasztó megrendelésére készült
 4. A termék átvételének napjától számított 14 napon belül történik az elállási nyilatkozat elküldése a Vállalatnak
 5. A megvásárolt terméknek új, tartós fogyasztási cikknek kell lennie. A bemutatótermi modellek a 151/2003-as kormányrendelet egyes szakasza szerint nem minősülnek új tartós fogyasztási cikknek.

 

A Webáruházban történő vásárlás esetén tehát – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Vásárló (Fogyasztó) a termék átvételének napjától számított 14 napon belül – vagy akár a termék átvételét megelőzően – indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében. A Fogyasztó elállási nyilatkozatát a jelen ÁSZF melléklete szerinti formában vagy egyébként írásban egyértelműen megfogalmazva közölheti jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeken. Nem illeti meg elállási jog a Fogyasztót olyan termék esetében, mely nem előre legyártott, hanem személyre szabottan a Fogyasztónak, megrendelésére készült. Ide tartozik minden olyan termék, amely nem található készleten és amelynek a Vásárló által meghatározott paraméterekkel (szín, méret, elemek száma, modulok, lábak stb.) történő legyártására a Vásárló kívánságára került sor.

 

Elállás gyakorlásának menete

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék Vállalatnak történő visszajuttatásáról a Fogyasztónak – saját költségén – kell gondoskodnia. A Fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés (termék átadásának időpontja) Vállalat részére történő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napnál semmiféleképpen sem később a jelen ÁSZF-ben megjelölt székhelyére vagy telephelyére visszaküldeni vagy a Vállalat székhelyén/telephelyén leadni. Az elálláshoz a Vásárlónak kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen időpontot az elállási nyilatkozatában fel kell tüntetni.

 

A Vásárló írásban, e-mailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát jelen ÁSZF-ben közölt Fogyasztói elállási nyilatkozat kitöltésével. Az elállási nyilatkozatot az abban rögzített -mail címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni minden adatot a Megrendelés alapján. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Vállalat nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely Megrendelésre/Vásárlóra/Termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

 

Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket annak biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban az eredeti dokumentumokkal együtt visszaküldeni a Vállalat részére. A visszaküldés költségeit a Vásárló viseli.

 

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 14 napon belül a Vállalat a Vásárló által a részére kifizetett összeget visszatéríti a Vásárlónak, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban Vállalat megkapta.

 

A Vállalat a visszatérítés során banki átutalásos fizetési módot alkalmaz.

 

Elállás esetén a Vállalkozás jogosult levonni a visszatérítendő összegből a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

 

A visszatérítést a Vállalat mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Panaszkezelés rendje

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a Vásárló jogosult Békéltető Testülethez fordulni. A Vállalat székhelye szerint illetékes Békéltető Testület neve és elérhetősége: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)

A Vállalat célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát kizárólag írásban az alábbi címekre küldött -mailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg:

 

 • E-mailben: service@innoconcept.hu
 • Telefonon: 06 70 9048833 – munkanapon 10-18 óra között

 

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést. A Vállalat a telefonon érkező panaszokat a lehető leghamarabb megvizsgálja és tájékoztatja álláspontjáról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosolja a panaszt. Ha a Vásárló nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, vagy a Vállalat nem tudja a panaszt azonnal megvizsgálni azt írásban kell megküldeni.

Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszt a Vállalat legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Vállalat a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak.

 

Mellékletek   

 1. Fogyasztói elállási nyilatkozatminta

(Csak a szerződéstől való elállási szándék és az ÁSZF Elállás joga alapján fennálló esetben töltse ki és juttassa vissza. Elállás bejelentés: service@innoconcept.hu))

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A Fogyasztó(k) neve:

A Fogyasztó(k) címe:

Bankszámla adatok a vásárlási összeg visszatérítéséhez (név, számlavezető bank, bankszámlaszám):

A Fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt